ergaderingen EBB

Wat te doen bij vastliggende of uitgesprongen bal bij driebanden. zie reglementen / vastliggende ballen.

EILANDEN BILJART BOND
    Mededelingen:

    Overlijden Penningmeester

    Met grote verslagenheid hebben we 22 augustus kennis moeten nemen van het overlijden van onze penningmeester Otto van Lent. Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was voor de ziekte die hem getroffen had, valt het ons erg zwaar u helaas dus te moeten meedelen dat we op 28 augustus definitief afscheid hebben moeten nemen van Otto. Hierbij is een grote afvaardiging van het bestuur en van zijn vereniging FOC aanwezig geweest.

    Na inmiddels 8 jaar als penningmeester verliest de Eilanden Biljart Bond echter niet alleen hun penningmeester, het EBB bestuur verliest ook een door ons zeer gewaardeerde collega bestuurder. Onze condoleances gaan ook uit naar de overige leden van zijn vereniging FOC die we niet persoonlijk hebben kunnen overbrengen.

    Zaken aangaande het penningmeesterschap van de Eilanden Biljart Bond worden, zoals reeds eerder gemeld, tot nader bericht door onze secretaris G. Wielemaker waargenomen. Namens het bestuur, uw voorzitter A.P. Hartholt


© Eilanden Biljart Bond,
author: H. Schriel Automatisering