ergaderingen EBB

Wat te doen bij vastliggende of uitgesprongen bal bij driebanden. zie reglementen / vastliggende ballen.

EILANDEN BILJART BOND
  Mededelingen:

  Voortgang EBB Competities

  Allen,

  Wij, als bestuur van de Eilanden Biljart Bond, menen er goed aan te doen om in navolging van diverse andere bonden duidelijkheid te scheppen omtrent de lopende competities. Gezien de verwachtingen voor de komende tijd lijkt ons geen andere keus mogelijk als het stoppen van de lopende competities zonder een eindrangschikking en dus zonder een 1e plaats of iets dergelijks. Dit houdt dus in dat dit seizoen geen competitiewedstrijden meer gespeeld zullen worden in de libre-, bandstoot-, of driebandencompetitie. Aangezien er geen eindrangschikking is zullen ook de teamfinales voor de verschillende spelsoorten niet georganiseerd worden zo u begrijpt.

  Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk voor een ieder persoonlijk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Pas dan komt er een moment dat we weer aan biljarten kunnen gaan denken.

  Omdat momenteel nog niet duidelijk is tot wanneer alle maatregelen van kracht blijven weten we momenteel ook nog niet of de jaarvergadering door kan gaan. Wel zullen we als bestuur proberen om voor komend seizoen een nieuwe competitie uit te schrijven, echter vragen wij begrip van een ieder dat hiervoor benodigde informatie grotendeels per mail gevraagd en gedeeld zal worden zolang we nog in deze situatie zitten en met de diverse terechte restricties te maken hebben.

  Aangezien de EBB Bekerfinalisten en de finalisten van het KO driebanden reeds bekend waren houden we voor deze finales op dit moment nog een slag om de arm, misschien dat we t.z.t. besluiten deze finales achteraf, op een nader te bepalen datum, alsnog te laten spelen, bijvoorbeeld ergens na de zomervakantie. Dit is geen belofte of toezegging, dit is puur een optie waarover we als bestuur nog een beslissing moeten nemen.

  Alles valt of staat natuurlijk met hoe over enige tijd de situatie is, tot die tijd wil ik u allen vragen begripvol en geduldig te zijn, en verder natuurlijk rust en kalmte te bewaren. Wij wensen u allen voor nu allereerst gezondheid toe. Verder vanaf hier ook sterkte gewenst aan de café houders en alle mensen die door de huidige maatregelen zwaar getroffen worden in hun portemonnee.

  Wij hopen u allen weer te zien en tot die tijd van weerzien zullen wij u per mail blijven informeren ook.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Alle biljartcompetities vooralsnog per direct gestaakt tot nader order

  Allen,

  Gezien het veranderde inzicht van alle daarvoor verantwoordelijke instanties kunnen wij natuurlijk niet anders als de huidige lopende competities opschorten tot nader order. Hoe we dit vorm moeten gaan geven in de nabije toekomst is ons nog niet duidelijk op dit moment, laten we eerst zorgen met elkaar dat we allen goed en gezond door deze moeilijke tijd heen komen.

  Aan u het verzoek alle leden te informeren omtrent dit besluit. Echter gezien de huidige berichtgevingen in de media kan ik mij haast niet voorstellen dat mensen nog niet op de hoogte zijn van de sluiting van onder andere de horeca gelegenheden waarvan wij grotendeels afhankelijk zijn.

  Vanaf hier wil ik persoonlijk een ieder het allerbeste wensen en wij als bestuur hopen ook, net als ieder ander, dat deze crisis snel voorbij is. Aangezien niemand vooralsnog kan inschatten hoelang de huidige situatie aanhoudt gaan wij hierin ook geen uitspraken doen vooralsnog. Als de situatie gaat wijzigen zullen we, als bestuur, u allen hierover gaan informeren.

  Tot die tijd, het beste voor u allen en uw families.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Coronavirus

  Allen,

  met betrekking tot de huidige berichtgevingen omtrent het nieuws ivm het corona virus willen wij u allen melden dat momenteel nog geen (van overheidswege) beperkingen zijn omtrent het biljarten in onze regio. Inmiddels heeft de KNBB evenals andere landelijke bonden in diverse sporten sommige van hun competities uitgesteld.

  Uw voorzitter en algemeen wedstrijdleider zijn vandaag serieus aan het rondbellen geweest met diverse instanties om een goed standpunt hierin in te kunnen nemen. Echter momenteel achten GGD, RIVM en de veiligheidsregio het momenteel zeker nog niet noodzakelijk om het biljarten wat wij doen te verbieden of af te raden. Daar gaan wij dus als bestuur van de eilanden biljartbond vooralsnog in mee. Echter willen wij u wel vragen alle adviezen die overal in de media voorbij komen op te volgen.

  Dus geen handen geven, vaak handen wassen, hoesten en niesen in binnenzijde van elleboog en bij verkoudheidsklachten zoals in de media omschreven in combinatie met koorts gewoon thuis blijven en u afmelden. Mochten mensen zich desondanks hier niet prettig bij voelen, reeds zieken in de omgeving hebben of iets dergelijks, dan is er vanuit het bestuur begrip voor als wedstrijden onverhoopt toch afgezegd of uitgesteld worden.
  Dit is natuurlijk het advies naar aanleiding van de laatste berichtgevingen in de media, mocht dit veranderen dan zullen we u verder informeren.

  Ook hebben we momenteel nog geen idee hoe dit alles van invloed gaat zijn op onze competities en reeds geplande finales, meer als afwachten kunnen we op dit moment niet, maar in het geval met dit virus zal het belang van onze gezondheid natuurlijk boven die van de biljartsport gesteld worden, ongeacht wat dat voor lopende competities als consequenties kan hebben.

  Graag willen wij u allen oproepen om in deze wat onzekere tijd uw gezond verstand te gebruiken en enige risico's waar mogelijk te vermijden om verspreiding van dit besmettelijke virus tegen te gaan.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Knock Out Tournooi Driebanden 2019 - 2020

  2E RONDE DATUM: 2 maart 2020
  LOCATIE: CAFE MEIBURG ZUIDLAND
  T. Abramsz Dindua 27 17 40 3 6.29 x G.J. Grootenboer 't Karrewiel 23 19 40 3 8.26
  P. van Vark DOS 18 25 40 4 13.88 x F. Povinelli MFC 17 17 40 4 10.00

  W. Weeder Pomerans 15 23 50 3 15.33 x P. Brouwer MFC 15 27 50 4 18.00
  Is 2 x 5 beurten verlengd
  A. Becker SCS 14 14 40 5 10.00 x A. Vogelaar Dindua 13 10 40 3 7.69
  B. Schefferlie MFC 13 9 40 2 6.92 x J. de Dam MFC 12 11 40 4 9.16

  H. Spierings MFC 12 18 40 2 15.00 x J. de Jong Oostvoorne 11 11 40 2 10.00
  W. Moree Pomerans 11 6 40 1 5.45 x H. Koster FOC 11 10 40 2 9.09
  L. de Haas FOC 10 11 40 2 11.00 x T. Kaffa 't Karrewiel 10 8 40 2 8.00

  3E RONDE DATUM: 9 maart 2020, AANVANG: 19.15 uur
  LOCATIE: CAFE MEIBURG ZUIDLAND
  G.J. Grootenboer 't Karrewiel 23 x P. van Vark DOS 18
  P. Brouwer MFC 15 x A. Becker SCS 14
  J. de Dam MFC 12 x H. Spierings MFC 12
  H. Koster FOC 11 x L. de Haas FOC 11

  Alle partijen beginnen met trekstoot
  Na einde partij, beide spelers tekenen voor akkoord

  Groeten

  Pleun van Marion
  Wedstrijdleider 3 Banden E.B.B.


  Bijzondere ledenvergadering 11 maart

  Aan alle verenigingen binnen de Eilanden Biljart Bond,

  De afgelopen maanden zijn we als bestuur druk geweest met onder andere het aanpassen van het huishoudelijk- en wedstrijdreglement. Dit omdat niet alle bepalingen in de huidige reglementen voor iedereen even duidelijk zijn en soms wat tegenstrijdig lijken. Daarbij zijn sommige bepalingen ook zo ingewikkeld geformuleerd dat ze bijna niet leesbaar zijn. Bovendien zijn de reglementen de laatste decennia niet meer op grote schaal grondig herzien. Vele wijzigingen zijn zelfs na goedkeuring tijdens een A.L.V. nooit opgenomen. Al met al is het serieus ontzettend veel werk geweest en graag willen we de reglementen nu ter goedkeuring aanbieden in een bijzondere ledenvergadering.

  Hiervoor willen wij als bestuur aan alle verenigingen vragen een vertegenwoordiger te sturen voor deze bijzondere ledenvergadering. Enige onderwerp zal zijn de goedkeuring van genoemde en herschreven reglementen. Zie hiervoor ook de artikelen 16 t/m 21 van de statuten van de E.B.B. en het huishoudelijk reglement.
  Indien akkoord kunnen de nieuwe reglementen per direct in werking treden.
  Bij geen akkoord, of indien er nog kleine aanpassingen nodig blijken te zijn, kunnen we waar nodig nog aanpassingen doen.
  Streven is dat de reglementen op korte termijn, maar uiterlijk voor aanvang van het nieuwe seizoen zijn goedgekeurd.

  Zoals aangegeven in deze brief aan alle secretariaten is deze email voorzien van bijlagen, daarin de nieuwe/herschreven reglementen en een kopie van de verzonden brief die nagenoeg gelijk is met deze email. Tevens zullen de nieuwe reglementen voor een ieder ter inzage en bestudering op de website geplaatst worden binnenkort zodat een ieder volledig op de hoogte is.
  Bij de vergadering zullen voldoende exemplaren uitgeprint ook klaar liggen voor een ieder zodat bij vragen of opmerkingen een ieder mee kan kijken.

  Ten slotte, niet geheel onbelangrijk;

  11 maart, aanvang 20:00hr zal deze vergadering aanvangen.

  Locatie ’t Karrewiel, Zuiddijk 2, Hellevoetsluis

  Uw vereniging is, conform de statuten, verplicht een afvaardiging te sturen die namens uw vereniging een geldige stem kan uitbrengen.

  met vriendelijke groet,
  A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond

  Bijlagen:

  Huishoudelijk Reglement EBB 2020 concept
  Wedstrijd Reglement EBB 2020 concept

  Tussenstand Beker:

  wk no datum 2e Ronde EBB-Beker met overgebleven 16 teams
  48 1 28 november Pomerans - DBV
  48 2 28 november Oostvoorne - Poedel
  48 3 27 november Rozenburg - DKK
  48 4 26 november DOS - FOC
  48 5 27 november AVG - Come Back
  48 6 27 november 't Karrewiel - SCS
  48 7 26 november Dindua 1 - MFC 1
  48 8 28 november ZBV 1 - MFC 2
  Geel is naar volgende rond uitslagen op website
  wk no datum 3e Ronde EBB-Beker met overgebleven 8 teams
  6 A 6 februari DBV - MFC 1
  6 B 3 februari FOC - MFC 2
  6 C 7 februari Oostvoorne - AVG
  6 D 5 februari 't Karrewiel - Rozenburg
  Geel is naar volgende rond uitslagen op website
  wk no datum 4e Ronde EBB-Beker met overgebleven 4 teams
  10 1 4 maart 't Karrewiel - Oostvoorne
  10 2 2 maart FOC - DBV
  Geel is naar volgende rond uitslagen op website
  wk no datum Finale
  14 5-apr-2020 winnaar halve finale 1 - winnaar halve finale 2

  Finale wordt gespeeld op 5 april 2020 in cafe Ververs in Oudenhoorn


  SCS

  Geachte wedstrijdleiders van de bij de E.B.B. aangesloten verenigingen,

  Tot onze grote spijt moeten we u mededelen dat biljartvereniging S.C.S. zich uit de libre en bandstoot teamcompetitie terugtrekt. Dit besluit is genomen in goed overleg tussen S.C.S. en de algemeen wedstrijdleider van de E.B.B. Het onverwachts ontstane spelers tekort, en de hierdoor oplopende achterstand in de nog te spelen (inhaal)wedstrijden, liggen aan dit weloverwogen besluit ten grondslag.

  Het terugtrekken van een team, in dit geval S.C.S., heeft grote invloed op een competitie. Niet alleen op het verdere verloop van een competitie maar met name op de reeds behaalde resultaten tot nu toe. Afhankelijk van het moment, in de competitie, kunnen de gevolgen groot of klein zijn.

  Gezien het belang van dit bericht voor alle verenigingen hebben we ook de secretariaten in copy gezet zodat dit bericht bij elke verenigingen hopelijk gelezen en behandeld wordt.

  De maatregelen die wij helaas genoodzaakt zijn te moeten nemen, alsmede de onderbouwing en de gevolgen hiervan zijn als volgt:

  Libre teamcompetitie:

  Maatregel:

  Alle tot nu gespeelde team uitslagen van zowel SCS als hun tegenstanders worden conform artikel 1, bijzondere bepalingen van het wedstrijdreglement geschrapt

  Onderbouwing:

  De libre competitie is, gerekend tot en met speel(week)ronde 10, halverwege. De teams hebben echter niet allemaal eenzelfde aantal wedstrijden gespeeld. De reden is dat bij het opstellen van de wedstrijdprogramma’s, meestal in Juli, er vele factoren meespelen.
  Vele van deze factoren liggen op verenigingsniveau en vallen hierdoor buiten de invloedsfeer van het bestuur. Vakantie sluitingen van diverse locaties buiten reguliere vakanties, waar meerdere libre-, bandstoot- en driebandenteams gezamenlijk actief zijn, en feestdagen zijn voorbeelden van dit soort factoren die grote invloed hebben.
  Omdat hier rekening mee gehouden dient te worden is, omwille van de voortgang van de competities, aanpassing van de wedstrijdprogramma’s noodzakelijk.
  Eén van de gevolgen, van het aanpassen van de wedstrijdprogramma’s, is dat het aantal gespeelde wedstrijden van de verschillende teams, zoals in dit geval halverwege de competitie, niet gelijk opgaat. Voortzetting van de competitie, in afgeslankte vorm, zal er uiteindelijk toe leiden dat er een verschil in het totaal aantal gespeelde wedstrijden blijft bestaan.
  Bij een onvoorziene situatie, zoals terugtrekking van een team, rest ons daarom helaas niets anders dan, in dit geval, het schrappen van de tot nu toe gespeelde wedstrijden en uitslagen.

  Gevolgen:

  Het uit de competitie nemen en het vervolgens schrappen van de uitslagen heeft geen grote invloed op de plaatsen die de teams innemen op de ranglijst.
  Voor de nummers 1 tot en met 3 verandert er niets. Voor de overige plaatsen zal er een kleine verschuiving plaatsvinden.
  Het onderlinge verschil, tussen de teams op basis van het gespeelde team gemiddelde, is klein. Er zijn bovendien nog veel wedstrijden te gaan.

  De persoonlijke resultaten, behaald in de geschrapte wedstrijden, blijven gehandhaafd en tellen mee voor de herberekening en het vaststellen van het nieuwe aantal te maken caramboles tijdens de herziening aan het eind van het seizoen.

  Denkt u allen eraan dat u ook de lokaliteit(houder) en uw spelers tijdig inlicht (waar nodig) in verband met de wedstrijd tegen SCS die nu niet doorgaat !

  Bandstoten:

  In tegenstelling tot de libre competitie is het volgende besloten.

  Maatregel:

  De reeds behaalde resultaten blijven gehandhaafd en de competitie gaat in afgeslankte vorm verder.

  Onderbouwing:

  De bandstoot competitie is halverwege en de teams hebben een gelijk aantal gespeelde wedstrijden. Ook bij voortgang, in afgeslankte vorm, zullen zij uiteindelijk op een gelijk aantal wedstrijden (7) uitkomen. Schrappen van uitslagen, in de toch al kleine bandstoot teamcompetitie, heeft voor enkele verenigingen dubbele gevolgen.

  Gevolgen:

  Geen grote nadelige gevolgen. De competitie wordt alleen nog kleiner.

  Denkt u allen eraan dat u ook de lokaliteit(houder) en uw spelers tijdig inlicht (waar nodig) in verband met de wedstrijd tegen SCS die nu niet doorgaat !

  Driebanden:

  S.C.S. blijft meedoen met deze competitie. Er zijn geen maatregelen nodig. Dit omdat ze voor het driebandenteam nog precies genoeg mensen hebben.

  Tot Slot:

  Wij begrijpen dat de genomen maatregelen grote impact hebben maar wij vragen desondanks dat begrip voor de situatie. Ook verzoeken wij u ook het besluit van SCS en de door ons genomen maatregelen te respecteren.

  Aanpassing van de website zal enige tijd in beslag nemen. Wij zijn hier niet op voorbereid. Wij verzoeken u daarom enig geduld te betrachten, alvorens ons te bestoken met vragen. Wij laten u weten wanneer alles weer up-to-date is.

  Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. Mocht u ondanks dat toch bezwaren of op- en/of aanmerkingen hebben of commentaar willen leveren, dan kunt u dat, met oog op de toekomst, op een positieve manier uiten door middel van het indienen van voorstellen voor aanpassing van de reglementen.
  Ideeën, met een onderbouwing, voor oplossingen in de toekomst zijn altijd welkom. Deze hoeven niet tot op de letter uitgewerkt te worden, dat doen we samen zoals dat hoort. Wacht hier dan alleen niet mee tot aan de A.L.V. en ga ook te rade bij andere verenigingen. Er zijn veel oplossingen mogelijk, de sleutels hiervoor, liggen bij de verenigingen. Dit is buiten onze invloedssfeer.

  Al met al is het een lang bericht geworden, echter hopen wij u hiermee zo voldoende geïnformeerd te hebben,

  met vriendelijke groet,

  R. Soetens - Algemeen Wedstrijdleider Eilanden Biljart Bond
  A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Uitslag KO-Libre 2019-2020

  Op 13 januari 2020 zijn de finales van het KO toernooi libre gespeeld. De vier overgebleven spelers, van de voorgaande ronden, speelden in café Meibug eerst een halve finale en vervolgens de finale. De verliezers van de halve finale, J.de Jong en H.v.d. Handel, streden om de 3e en 4e plaats. Op de 3e plaats eindigde H.v.d. Handel en J.de Jong op de 4e plaats.

  De finale ging tussen H. Huisman (25) en W. Hopman (58). H. Huisman was t/m de 15e beurt in het voordeel 21 gemaakt tegenover 36 voor W. Hopman. (tussenstand 8,40-6,20) met een serie van 14 in de 16e beurt en 9 in de 17e beurt trok W. Hopman de tussenstand (23-59), met een klein voordeel, nagenoeg gelijk om vervolgens met een serie van 13 in de 20e beurt voorsprong te komen. Beide spelers maakten in de laatste 5 beurten beide slechts 3 caramboles. Uiteindelijk wist W. Hopman de winst in de finale te pakken voor H. Huisman. 77 (13,27) – 29 (11,60)

  Eindstand: (zie ook elders op de website)

  1. W. Hopman
  2. H. Huisman
  3. H. v/d Handel
  4. J. de Jong


  John de Jong ad-interim penningmeester

  Allen,

  Nadat met de start van dit seizoen helaas onze penningmeester ons allen is ontvallen zoals u weet zijn we achter de schermen bezig geweest om invulling te geven aan de ontstane vacature binnen het bestuur. Daarom zijn wij als bestuur blij u te kunnen melden dat we John de Jong bereid hebben gevonden voorlopig op ad-interim basis invulling te geven aan het penningmeesterschap aangaande de Eilanden Biljart Bond.

  Op termijn zullen we natuurlijk wel op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid om het bestuur qua bezetting weer op peil te brengen, echter zijn we voor nu gered.

  Wij wensen allen John veel succes in deze functie!


  Knock Out Tournooi Driebanden 2020

  Beste 3 banden biljarters,
  hier het speelschema van het k.o. toernooi 2020.

  Eerste Ronde: 10 februari 2020
  Snookercentrum Spijkenisse Café Meiburg Zuidland
  3 tafels 2 tafels
  T. Abramsz 27 M. Warnaar 27 J. Voogd 24 G.J. Grootenboer 23
  F. Povinelli 17 M. Verkleij 17 P. van Vark 18 A. Hartholt 17
  W. Weeder 15 S. Pothof 14 Pl. van Marion 17 P. Bouwer 15
  J. Pothof 14 A. Becker 14 B. Schefferlie 13 E. Tieman 12
  A. Vogelaar 13 K. Timmers 13 R. Willemse 12 J. de Jong 11
  J. de Dam 12 J. Salacroup 12 L. de Haas 10 R. Soetens 10
  H. Spierings 12 T. van der Draai 12 T. Kaffa 10 M. Bos 10
  W. Moree 11 J. Thier 11
  H. Koster 11 G. Wielemaker 10

  Wedstrijdleiders:
  T. Abramsz + G. Wielemaker
  Wedstrijdleider:
  Pl. van Marion
  De tellijsten dienen door beide spelers voor akkoord te worden voorzien van een handtekening

  Bij verhindering s.v.p. maximaal 2 dagen van te voren doorgeven

  Tweede Ronde: 2 maart 2020

  Derde Ronde: 9 maart 2020

  Halve Finale + Finale: 16 maart 2020

  Prettige wedstrijden en misschien tot ziens.

  Groeten Pleun van Marion
  Wedstrijdleider 3 banden
  Tel: 0647831293


  Overlijden Penningmeester

  Met grote verslagenheid hebben we 22 augustus kennis moeten nemen van het overlijden van onze penningmeester Otto van Lent. Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was voor de ziekte die hem getroffen had, valt het ons erg zwaar u helaas dus te moeten meedelen dat we op 28 augustus definitief afscheid hebben moeten nemen van Otto. Hierbij is een grote afvaardiging van het bestuur en van zijn vereniging FOC aanwezig geweest.

  Na inmiddels 8 jaar als penningmeester verliest de Eilanden Biljart Bond echter niet alleen hun penningmeester, het EBB bestuur verliest ook een door ons zeer gewaardeerde collega bestuurder. Onze condoleances gaan ook uit naar de overige leden van zijn vereniging FOC die we niet persoonlijk hebben kunnen overbrengen.

  Zaken aangaande het penningmeesterschap van de Eilanden Biljart Bond worden, zoals reeds eerder gemeld, tot nader bericht door onze secretaris G. Wielemaker waargenomen. Namens het bestuur, uw voorzitter A.P. Hartholt


© Eilanden Biljart Bond,
author: H. Schriel Automatisering