ergaderingen EBB

Wat te doen bij vastliggende of uitgesprongen bal bij driebanden. zie reglementen / vastliggende ballen.

EILANDEN BILJART BOND
  Mededelingen:

  Seizoen 2021 - 2022

  23 juli 2021

  Allen,

  Namens het bestuur kan ik u mededelen dat we voornemens zijn om in week 38 te gaan starten met een nieuwe competitie. Alles valt of staat natuurlijk met alle corona perikelen en of daarmee een competitie starten haalbaar en realistisch is. Dat is iets wat de nabije toekomst uit moet wijzen en waar wij geen invloed op hebben. Niets organiseren en voorbereiden is in geen enkel scenario de juiste, vandaar alle voorbereidingen.

  We moeten proberen echt helemaal klaar te zijn als er hopelijk definitief groen licht komt en we onze competities kunnen gaan starten. Wel reden temeer om tijdig alles gereed te hebben en goed om te zien dat de voorbereidingen van onze wedstrijdleiders al zo goed als ten einde lopen en dat we hopelijk snel u allen de uitgeschreven competities kunnen presenteren.

  Dat zal voor eenieder weer wennen zijn, en voordat het zover is wil ik u allen nu al oproepen om respectvol met elkaar om te gaan en in het kader van de biljartsport ook goed voorbereid, flexibel en verantwoordelijk met de competities te starten. Onze algemeen wedstrijdleider heeft mede daarom de wedstrijdleiders van de aangesloten verenigingen ook benaderd om begin september bij elkaar te komen om nog wat zaken te kunnen doornemen.

  Omdat er nog diverse maatregelen zijn lijkt het ons nog niet wenselijk nu hals over kop nog een jaarvergadering uit te schrijven. Afhankelijk van hoe alles de komende maanden ontwikkeld hopen we dat vanaf 2022 alles weer naar het normale gaat en dat we eind van de competities dus weer een ALV kunnen uitschrijven.

  Dan hoop ik ten slotte dat we snel tot het maken van de bewaarbiljarter kunnen overgaan, en dat we met circa 2 weken hopelijk de website kunnen gaan vullen met de nieuwe data. Zodra de data definitief is en voldoende uitgewerkt zal dit direct op de website geplaatst worden. Ook de bewaarbiljarters proberen we zo snel als mogelijk bij u te krijgen.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Komend Seizoen

  20-6-2021

  Hallo allemaal,

  Namens het EBB-bestuur hierbij een bericht van uw voorzitter nadat het bestuur na lange tijd afgelopen week weer in de gelegenheid is geweest om een echte vergadering te houden. Natuurlijk hebben we de afgelopen maanden per mail en telefoon wel contact gehad, maar voor ons was het afgelopen week erg fijn elkaar weer te zien en te spreken tijdens een bestuursvergadering en weer te mogen denken aan biljarten na zo’n lange periode.

  Allereerst hopen we natuurlijk van harte dat u allen de afgelopen tijd ook goed bent doorgekomen en u in goede gezondheid verkeerd. Vervolgens hopen we dat het gewone leven weer steeds verder opgepakt kan worden en dat daarbij het biljarten ook hopelijk weer kan gaan beginnen.

  De afgelopen weken is door onze wedstrijdleiders bij alle verenigingen al nagevraagd om bij de leden van de verenigingen te gaan inventariseren hoeveel teams er per spelsoort samengesteld zouden kunnen worden. Daaruit kunnen wij concluderen dat er voldoende animo is om competities op te gaan zetten voor komend seizoen.

  Om dit te kunnen realiseren moeten we wel voor het einde van week 26, dus voor 3 juli, een definitieve opgaaf hebben van alle verenigingen die wensen mee te gaan spelen komend seizoen. Van het grootste deel van de verenigingen is dit inmiddels bekend bij ons, echter nog niet van elke vereniging. Omdat we niet kunnen blijven afwachten hebben deze laatste verenigingen dus nog tot en met week 26 om hun teams op te geven.

  Verder zijn komend seizoen de normale reglementen weer van kracht, de tijdelijke aanpassing van de reglementen die vorig jaar gedaan werd (toen we nog hoopten dat er mogelijk nog competitiebiljart gespeeld kon gaan worden) is dus niet meer van kracht!

  Alles wat voorheen misschien zo normaal leek is dat na de afgelopen anderhalf jaar niet meer, zo is gebleken. Zo waren er geen finales, geen jaarvergadering, een compleet seizoen geen wedstrijden, enzovoorts. Ons streven is natuurlijk om weer zo veel mogelijk en zo snel mogelijk weer terug te keren naar normaal en met de competitie te gaan starten. Ons streven is daarbij om medio september te kunnen starten met biljarten en als het mogelijk is om voor die tijd nog een ledenvergadering te houden.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


© Eilanden Biljart Bond,
author: H. Schriel Automatisering