ergaderingen EBB

Wat te doen bij vastliggende of uitgesprongen bal bij driebanden. zie reglementen / vastliggende ballen.

EILANDEN BILJART BOND
  Mededelingen:

  Update Competities

  Allen,

  Onder de huidige situatie in de wereld momenteel is onze EBB biljartcompetitie van ondergeschikt belang. Dat zal iedereen beamen ongetwijfeld. Wel zult u ook denk ik allen ervaren dat zonder alle competities ook het sociale leven voor ons op een laag pitje staat. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zult u dat in mindere of juist grotere mate ervaren, ik hoop dat u in deze lastige tijden daarom ook op elkaar toeziet, ook zeker nu met de komende feestdagen. Het belang en/of gemis van het avondje biljarten is in ieder geval duidelijk merkbaar.

  Nu versoepeling van maatregelen nog ver weg lijken is onze hoop van een paar weken geleden dat er mogelijk nog een halve competitie gespeeld zou kunnen gaan worden ook aan het afnemen. Alles valt of staat met nog tenminste 3 te nemen stappen qua versoepeling van maatregelen namelijk. Ik denk dat het goed is om alle hoop op komend seizoen te gaan vestigen vooralsnog. Desondanks zullen we opties open houden en scherp blijven als er versoepelingen gaan komen in hopelijk de nabije toekomst.

  Voor nu wil ik u allemaal ondanks de rare, lastige tijden waarin we leven toch erg fijne feestdagen toewensen en ook alvast een prettige jaarwisseling met hopelijk veel mooie vooruitzichten en een goede gezondheid voor het komende jaar.

  Namens het bestuur spreek ik de wens uit u allen in goede gezondheid weer te zien zodra de situatie dat weer toe laat. Tot die tijd ; heb geduld, wees voorzichtig en let op elkaar!

  Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
  A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Alle competities uitgesteld !!

  Aan alle leden van de aangesloten verenigingen binnen de EBB,

  Zoals u allen gemerkt heeft zijn de afgelopen week verscherpte maatregelen afgekondigd rond het coronavirus. Dit heeft een directe impact op het kunnen spelen van wedstrijden die door de EBB georganiseerd zijn voor het komende seizoen. Ondanks dat wij als bestuur in eerste instantie dachten dat met de verscherpte maatregelen het spelen van competitie wedstrijden nog mogelijk zou zijn en er sinds augustus geen berichten meer naar ons toe gekomen zijn vanuit de verenigingen dat men bij de leden bemerkte dat de angst toenam lijkt het dat we inmiddels toch door de actualiteit ingehaald zijn.

  Onze hoop was dat de wedstrijdleiders onderling in staat moesten kunnen zijn om 4 partijen te organiseren en te laten spelen, echter blijkt dit momenteel niet realistisch meer nu alle speellocaties dicht of vroeg dicht moeten zijn en tevens omdat veel spelers zich momenteel na de maatregelen niet meer prettig voelen bij de verplichting van competitie wedstrijden spelen.

  Hier zal iedereen een eigen mening en inzicht over hebben, echter denken wij als bestuur dat wij er goed aan doen om, evenals de KNBB, vooralsnog alle competities op te schorten, juist omdat een overgroot deel van onze spelende leden tot de risicogroep behoord. In eerste instantie schorten we de competities nu voor 3 weken op, evenals de KNBB, afwachtend wat het kabinet in week 43 gaat afkondigen. Dit houdt in dat de eerste ronde van de libre competitie, van de beker competitie en de eerste ronde van de bandstoot- en driebanden competitie niet gespeeld zullen worden in week 41, 42 en 43.

  De komende 2 weken willen wij echter wel gebruiken om van alle verenigingen te horen of er draagkracht genoeg is om alsnog met de competities aan te vangen als de maatregelen weer versoepelen. Denk daar dus alvast over na en ga alvast bij al uw leden te rade wat de standpunten zijn. Vanuit het EBB bestuur zal u hierover later verder geïnformeerd worden. Er zijn natuurlijk diverse scenario's mogelijk en bedenkbaar echter is het denk ik voor u allen goed om te weten wat de standpunten van uw leden is als daar naar gevraagd wordt binnenkort.

  Mede afhankelijk van wat daaruit komt, wat de geldende maatregelen vanuit het kabinet zijn op dat moment en wat de wijsheid van dat moment is, kan het zijn dat we dan verlaat alsnog met de competities aanvangen, langer onderbreken of helemaal stoppen, al naar gelang alle informatie die we dan beschikbaar hebben.

  We bevinden ons allen in een moeilijke lastige tijd waarin het niet kraakhelder is wat verstandig is. Echter willen we voor nu voorkomen dat mensen zich toch verplicht voelen om wedstrijden te spelen terwijl men daar geen goed gevoel bij heeft. Persoonlijk vind ik het gevoel wat we hierbij hebben ook lastig te verwoorden, vandaar dat het al snel weer een groot bericht wordt. Zeker ook omdat er ook binnen het bestuur serieus en uitgebreid over gesproken is voor we tot dit besluit zijn gekomen.

  Zodra onze inzichten veranderen of we nieuws hebben hoort u van ons. Heeft u of uw vereniging goede ideeen die ons kunnen helpen schroom dan niet om onze secretaris aan te schrijven !

  Voor nu hoop ik op uw aller begrip, handel veilig, blijf gezond,

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Voortgang EilandenBiljartBond

  Hallo allemaal,

  Ondanks de moeilijke tijd waarin we momenteel leven ben ik blij dat u dit leest, want dat betekend dat de bewaarbiljarter toch weer is gedrukt, bij u terecht is gekomen en we snel weer met het mooie biljartspel, wat ons uiteindelijk allemaal verbind, kunnen gaan starten in competitieverband.

  Normaal gebruiken we de eerste pagina’s van de bewaarbiljarter om ook terug te blikken op alle gespeelde finales in het gepasseerde seizoen, echter is afgelopen seizoen alleen de finale van het KO toernooi libre gespeeld. Dit was op 13 januari in café Meiburg waar toen Wim Hopman (FOC) won van Henk Huisman (toen lid van GBC). Vervolgens hebben we door het coronavirus in maart alle competities stil moeten leggen.

  In de voorbereiding op het komende speelseizoen werden we als bestuur al snel geconfronteerd met het stoppen van biljartvereniging SCS ivm te weinig leden. Deze vereniging was destijds in de basis een doorstart van de toenmalige blijartvereniging Fly-inn. Zonde om met lede ogen te moeten aanschouwen dat we door de jaren heen steeds kleiner worden als bond.

  Verder hebben onze wedstrijdleiders er echt een behoorlijke kluif aan gehad om toch weer een competitie uit te schrijven. Zeker omdat de Poedel, FOC, DOS en DBV op verschillende momenten midden in de voorbereiding besloten om toch niet deel te nemen aan de competities komend seizoen. Ook zijn er een paar teams van verenigingen nog teruggetrokken in de driebanden en bandstootcompetitie. Dit zorgde ervoor dat er een paar keer deels overnieuw begonnen moest worden met de competities uitschrijven. Maar complimenten voor de heren dat ze het voor elkaar hebben gekregen!

  Daarbij wil ik wel benadrukken dat ik persoonlijk alle begrip heb voor deze lastige beslissing van deze verenigingen om als vereniging dit jaar niet mee te doen. Zeker in de wat kleinere gelegenheden is het moeilijk om de veiligheid van een ieder te waarborgen en met alle maatregelen op een fatsoenlijke manier om te gaan. Een en ander zal ook de komende tijd nog wel eens voor een discussie gaan zorgen. Ik hoop van ganser harte dat we daar allen op een goede manier mee om zullen gaan. We leven in een lastige tijd, de ene mens vindt dat ook lastiger als de ander. Daarom nogmaals het verzoek om alstublieft geduld met elkaar te hebben. Toon wat begrip voor iemand die misschien anders denkt over de huidige situatie en maatregelen. Uiteindelijk zullen we het met ons allen moeten doen om de komende competitie te doen slagen.

  Om de libre competitie verder probleemloos te laten verlopen hebben we wel vooraf reeds besloten dat (alleen) komend seizoen de libre wedstrijden met 4 spelers gespeeld worden. Als het goed is was u allen daarover reeds geïnformeerd. Dit voorkomt in onze ogen extra onnodige drukte en (te) lange avonden. Mochten er bij een vereniging mensen getroffen worden door het corona virus, of dat mensen toch liever nog niet meespelen in teamverband in deze rare tijd kan dit wat makkelijker opgevangen worden zonder dat er veel dubbele partijen gespeeld zouden moeten worden. Let wel dat de mogelijkheid tot dubbele partijen hiermee wel komt te vervallen! Dit geldt voor alle libre wedstrijden die door de EBB uitgeschreven worden; denk dus hierbij ook aan de EBB bekerwedstrijden!

  Zoals u waarschijnlijk ook allemaal weet is de jaarvergadering niet doorgegaan, we zullen proberen om deze alsnog in te plannen, mede omdat we nog een Spel en Arbitrage Reglement in stemming moeten brengen en omdat we in principe nog op zoek zijn naar een bestuurslid. Dus hierover hopen we u op een later tijdstip verder te informeren.

  Dan ten slotte wil ik u allen een fijn biljartseizoen toewensen, hopelijk in goede gezondheid en met veel mooie partijen ! Want dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.

  met sportieve groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Voortgang EBB Competities

  Allen,

  Wij, als bestuur van de Eilanden Biljart Bond, menen er goed aan te doen om in navolging van diverse andere bonden duidelijkheid te scheppen omtrent de lopende competities. Gezien de verwachtingen voor de komende tijd lijkt ons geen andere keus mogelijk als het stoppen van de lopende competities zonder een eindrangschikking en dus zonder een 1e plaats of iets dergelijks. Dit houdt dus in dat dit seizoen geen competitiewedstrijden meer gespeeld zullen worden in de libre-, bandstoot-, of driebandencompetitie. Aangezien er geen eindrangschikking is zullen ook de teamfinales voor de verschillende spelsoorten niet georganiseerd worden zo u begrijpt.

  Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk voor een ieder persoonlijk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Pas dan komt er een moment dat we weer aan biljarten kunnen gaan denken.

  Omdat momenteel nog niet duidelijk is tot wanneer alle maatregelen van kracht blijven weten we momenteel ook nog niet of de jaarvergadering door kan gaan. Wel zullen we als bestuur proberen om voor komend seizoen een nieuwe competitie uit te schrijven, echter vragen wij begrip van een ieder dat hiervoor benodigde informatie grotendeels per mail gevraagd en gedeeld zal worden zolang we nog in deze situatie zitten en met de diverse terechte restricties te maken hebben.

  Aangezien de EBB Bekerfinalisten en de finalisten van het KO driebanden reeds bekend waren houden we voor deze finales op dit moment nog een slag om de arm, misschien dat we t.z.t. besluiten deze finales achteraf, op een nader te bepalen datum, alsnog te laten spelen, bijvoorbeeld ergens na de zomervakantie. Dit is geen belofte of toezegging, dit is puur een optie waarover we als bestuur nog een beslissing moeten nemen.

  Alles valt of staat natuurlijk met hoe over enige tijd de situatie is, tot die tijd wil ik u allen vragen begripvol en geduldig te zijn, en verder natuurlijk rust en kalmte te bewaren. Wij wensen u allen voor nu allereerst gezondheid toe. Verder vanaf hier ook sterkte gewenst aan de café houders en alle mensen die door de huidige maatregelen zwaar getroffen worden in hun portemonnee.

  Wij hopen u allen weer te zien en tot die tijd van weerzien zullen wij u per mail blijven informeren ook.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Alle biljartcompetities vooralsnog per direct gestaakt tot nader order

  Allen,

  Gezien het veranderde inzicht van alle daarvoor verantwoordelijke instanties kunnen wij natuurlijk niet anders als de huidige lopende competities opschorten tot nader order. Hoe we dit vorm moeten gaan geven in de nabije toekomst is ons nog niet duidelijk op dit moment, laten we eerst zorgen met elkaar dat we allen goed en gezond door deze moeilijke tijd heen komen.

  Aan u het verzoek alle leden te informeren omtrent dit besluit. Echter gezien de huidige berichtgevingen in de media kan ik mij haast niet voorstellen dat mensen nog niet op de hoogte zijn van de sluiting van onder andere de horeca gelegenheden waarvan wij grotendeels afhankelijk zijn.

  Vanaf hier wil ik persoonlijk een ieder het allerbeste wensen en wij als bestuur hopen ook, net als ieder ander, dat deze crisis snel voorbij is. Aangezien niemand vooralsnog kan inschatten hoelang de huidige situatie aanhoudt gaan wij hierin ook geen uitspraken doen vooralsnog. Als de situatie gaat wijzigen zullen we, als bestuur, u allen hierover gaan informeren.

  Tot die tijd, het beste voor u allen en uw families.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


  Coronavirus

  Allen,

  met betrekking tot de huidige berichtgevingen omtrent het nieuws ivm het corona virus willen wij u allen melden dat momenteel nog geen (van overheidswege) beperkingen zijn omtrent het biljarten in onze regio. Inmiddels heeft de KNBB evenals andere landelijke bonden in diverse sporten sommige van hun competities uitgesteld.

  Uw voorzitter en algemeen wedstrijdleider zijn vandaag serieus aan het rondbellen geweest met diverse instanties om een goed standpunt hierin in te kunnen nemen. Echter momenteel achten GGD, RIVM en de veiligheidsregio het momenteel zeker nog niet noodzakelijk om het biljarten wat wij doen te verbieden of af te raden. Daar gaan wij dus als bestuur van de eilanden biljartbond vooralsnog in mee. Echter willen wij u wel vragen alle adviezen die overal in de media voorbij komen op te volgen.

  Dus geen handen geven, vaak handen wassen, hoesten en niesen in binnenzijde van elleboog en bij verkoudheidsklachten zoals in de media omschreven in combinatie met koorts gewoon thuis blijven en u afmelden. Mochten mensen zich desondanks hier niet prettig bij voelen, reeds zieken in de omgeving hebben of iets dergelijks, dan is er vanuit het bestuur begrip voor als wedstrijden onverhoopt toch afgezegd of uitgesteld worden.
  Dit is natuurlijk het advies naar aanleiding van de laatste berichtgevingen in de media, mocht dit veranderen dan zullen we u verder informeren.

  Ook hebben we momenteel nog geen idee hoe dit alles van invloed gaat zijn op onze competities en reeds geplande finales, meer als afwachten kunnen we op dit moment niet, maar in het geval met dit virus zal het belang van onze gezondheid natuurlijk boven die van de biljartsport gesteld worden, ongeacht wat dat voor lopende competities als consequenties kan hebben.

  Graag willen wij u allen oproepen om in deze wat onzekere tijd uw gezond verstand te gebruiken en enige risico's waar mogelijk te vermijden om verspreiding van dit besmettelijke virus tegen te gaan.

  met vriendelijke groet, A.P. Hartholt - Voorzitter Eilanden Biljart Bond


© Eilanden Biljart Bond,
author: H. Schriel Automatisering